Episode 23: Eddy yisubiyeho ku cyemezo yari yafashe Jane yemera ko agenda – UMUSEKE

Episode 23: Eddy yisubiyeho ku cyemezo yari yafashe Jane yemera ko agenda

Papa Chanisse yavuze byose ntacyo ankinze, burya iyo umuntu akubwiye byose aba agira ngo akwibutse aho wavuye naho uri kujya, kuri iyo saha niryo segonda ntacyo nahise nitsa umutima maze ndamubwira.

Njyewe – “Papa Chani! Rwose byose ndabyibuka ndetse nta na kimwe nshobora kuzibagirwa, burya umuntu nyamuntu ntabwo yibagirwa aho yanyuze, ntabwo azinga amateka ngo ayabike aho atazabona…”

President – “Wakabimenye se? Ubwo se urumva ikindi wakarengejeho ari iki? Erega nibyo nanjye nakubwiraga funguka mu mutwe, ndabizi nawe uri umuntu w’umugabo kandi usangiye ibitekerezo natwe twese, hindura umuvuno ufate icyemezo nk’umugabo!”

Papa Chanisse akaba na President wa company nakoreraga akivuga gutyo nahinduye ibitekerezo nongera gusubiza koko amaso inyuma nibuka byose, nongeye kubona neza ko burya urugamba rw’ubuzima ruhinamirana mu mibereho ya buri munsi ya muntu maze nibuka ko ubugabo butisubiyeho bubyara ubutindi kandi ihaho ribona bacye,

Njyewe-“Papa Chani! Nibutse byose, rwose nanjye ndigaye! Mpinduye umuvuno, ngomba kugenda!”

Papa Chanisse-“Ntiwumva se ahubwo! Ubundi mu Kinyarwanda cyiza iryo niryo jambo ry’umugabo! Rwose ibuka byose ufate icyemezo nkicyo nibwo bugaboo mvuga, naho ubundi…wazasama isazi ugahabwa urwamenyo n’abatagucira akari urutega!”

Njyewe-“Papa Chani! Ndabyumva rwose kandi kuri iyi saha nta kigomba guhagarika kugenda kwanjye, burya urukundo hari kenshi rutuyobora mu mutaga w’amahitamo adakwiye kuko rukurura rwishyira, gusa rurushaho kuba rwiza rubaye mu mutima uri mu mubiri ufite byose mbega utaganya”

Papa Chanisse-“Si nkibyo byose se? Ibaze noneho ubayeho utagera ku iterambere ry’umuryango twese twagezeho? Ibaze umwana wasize byose unaniwe kumutunga? Eddy burya amahirwe adasamwe nayo erega agera aho akarambirwa!”

Njyewe-“ndabyumva rwose ni nayo mpamvu mpinnye akarenge nkagarukira hafi! Ibi nibyo Jane agomba kumva!”

Papa Chanisse-“Ahubwo rero! Ubu noneho umutima usubiye mu gitereko! Uzi kuruhira ubusa?”

Njyewe-“Oya rwose ntabwo natuma uruhira ubusa, nta nubwo bizigera biba, reka ahubwo ntangire nshake ibyangombwa!”

Papa Chanisse-“Nuko nuko rwose! Kora aha musore we!”

Papa Chanisse yampereje ikiganze nanjye ndahaguruka nkubitamo arankomeza cyane maze arambwira,

Papa Chanisse-“Kura sha! Icyenezo cyawe ni inyamibwa! Naho ubundi abagore niko tubatunze!”

Njyewe-“Ngenda mbibona buhoro buhoro! Buriya hari n’ibindi ntarabona bintegereje, gusa umugabo agirwa n’undi usibye ko wowe uri n’umubyeyi!”

Papa Chanisse-“Hhhhhh! Nuko nuko rwose! Ahubwo se ufite umwanya ngo nguhitane ujye gushaka ibyangombwa ko imodoka yuzuye risansi?”

Njyewe-“Hhhhh! Ngo umpitane? Oya rwose ndacyashaka kubaho!”

Papa Chanisse-“Hhhhhhhh! Niba ushaka kubaho rero shaka ibyangombwa vuba dore iminsi isigaye irabarirwa ku ntoki!”

Njyewe-“Ntiwumva se!”

Ako kanya nahise mpaguruka mfunga ibyo nari ndimo byose maze Papa Chanisse ajya imbere turamanuka tugeze muri parikingi twinjira mu modoka ye, tujya gusha ibyangombwa nta shiti.

Uwo munsi waciye ikibu mbura icyangombwa kimwe, maze ndataha ndi mu nzira njya mu rugo nibwo nibutse ko umwanzuro navuyeyo mfite atariwo ngarukanye ariko niyemeza guhagarara ku mahitamo yanjye adashobora guhindura urukundo rwo mu buto.

Nageze mu rugo iwanjye hakiri kare, nkingura igipangu ndinjira nkomeza mu gikari nkigera mu rugo nsanga Jane yicaye ku gatebe hanze yitangiye itama, iruhande rwe hicaye Sarah.

Kuko batari bambonye nagiye buhoro nomboka ngo mutungure, mbaye nkibageraho nkora negera Jane mukora mu ijosi asimbukira hejuru na Sarah arikanga cyane,

Jane-“Ayiiiii!”

Njyewe-“Ooooh! Humura ni njyewe!”

Jane-“Hmmmm! Ubwo se udukangiye iki? Nako niba ari umutima ushaka kundwaza humura icyemezo cyawe ni itegeko kuri njye!”

Njyewe-“Yooooh! Mbabarira disi mugore nkunda ntabwo nashakaga kugukanga ahubwo nashakaga kugutungura”

Sarah-“Wooow! Uzi ukuntu nubwo nikanze binshimishije? Jane! Ni ukuri nishimira urukundo rwanyu!”

Jane-“Sa! Urongeye umbwira urukundo nibyo maze kukubwira byose?”

Njyewe-“Ma Dona! Na nubu koko ntabwo wari watuza ngo wemere umwanzuro nafashe?

Jane-“Ariko Eddy koko ni wowe uri kumbwira ngo nemere gusigara uku ndi ugende iyo kandi uzi…”

Sarah-“Jane! Rwose mbabarira wumve Eddy kandi umureke agende! Nanjye ndamushyigikiye kandi ni amahirwe tutabura kwishimira”

Jane-“Eeh! Amahirwe yo kunsiga?”

Njyewe-“Ooooolala! Ma Boo! Koko na nubu ntabwo wari wanyumva ngo untege yombi wemere umwanzuro nafashe?”

Jane-“Ahubwo mbwira? Na nubu ntabwo wari wisubiraho ngo ureke kunsiga ino ngo ugiye iyo? Nako Soso yambwiye ko ngo wamubwiye umwanzuro, ese ubundi Soso ni iki cyawe kuburyo amenya ibyo ntaramenya?”

Njyewe-“Ma Boo! Humura wijya kure, usibye na Soso nta nundi ushobora kumenya icyo umutima wanjye ubitse usibye wowe nawufunguriye ukareba mu ndiba zawo, Ma Dona! Kuba mbonye amahirwe nta kindi bivuze, ni uguhirwa k’umuryango wacu, reka twere kuyapfusha ubusa, ndakwinginze nyuma ndagukunda kandi mpora nshakira ibyiza umuryango”

Sarah-‘Ni ukuri nibyo rwose!”

Jane-“Erega mushaka kumfatanya?”

Njyewe-“Oya Cherie! Nyumva dore nshiye bugufi!”

Ako kanya naciye bugufi ntera ivi imbere ya Jane nka cyagihe namusaga urukundo maze nongera kumusaba mbikuye ku mutima ko anyemerera gacigatira amahirwe njye nawe twari tumaze kubona.

Sarah yarabibonye agira ikiniga Jane arabibona maze arahaguruka n’amarira amushoka ku matama arampagurutsa arampobera maze ambwirana ikiniga amagambo ntazibagirwa,

Jane-“Cheri! Erega nanjye ntabwo nanze ko uba akarorero mu bandi bakozi ndetse no muri company, ntabwo nanze kubona wogoga ibicu, nta nubwo nirengagije ko byose ubishakira iterambere ry’umuryango wacu, byose ni urukundo rwirengagije byose kuko rwabaye byose kuri njye”

Njyewe-“Ndakumva mukundwa!”

Jane-“Nakomeje gutekereza cyane ariko mbona nacyakumbuza, burya wamfumbataga nkabyanga, mu gitondo ukampamagaraga nkakwihorera, byose ntabwo nabikoreraga kuko ntagushaka, byari ibyiyumvo by’umutima udashaka kuba kure yawe gusa maze kuwutuza nibuka ko ntako utagize ngo unyereke ko unkunda by’ukuri,

Cheri! Ntabwo nifuza kukugerageza ngo kureka kugenda abe ari byo binyereka urukundo nyarwo ahubwo gupfukama ukansaba gucigatira amahirwe twabonye ari ingenzi, ni ukuri ndabyemeye uzagende nzasigara mfashe iry’iburyo”

Njyewe-“What?”

Sarah-“Woooow! Mbega byiza!”

Njyewe-“Ibyo uvuga ni ukuri Ma Boo?”

Jane-“Yes! Ibyo mvuga nikuri! Kandi umutima wanjye unshiriye urubanza kubyo nakoze byose byababaje umutima wawe, nanjye ntabwo yari njye n’ibyiyumvo byabyiganiraga muri njye”

Njyewe-“Humura mukunzi ndabizi! Kandi urakoze cyane kunyemerera, uyu mugisha ukinguye amarembo yindi yose igiye kuza idasiba kudusasira ibyiza!”

Sarah-“Wooow!”

Ako kanya nongeye guhobera Jane ndamugumana noneho umutima utera utuje, umunezero utaha muri twe! Wooooow!

Twatangiye kuganira nkuko byahoze, ibyishimo bisubira bushya, ntangira ndetse no kwereka Jane umugore mwiza nishakiye nkuda cyane ibyangombwa nari maze kubona, nkomeza kwishimira ibyo bihe byiza.

Amasaha yakoje kwicuma Sarah aradusezera nshyiramo agakote turamuherekeza tumugeza ku muhanda turamusezera tugaruka mu rwenya rwinshi, Soso wari watashye kare ibyo mu gikoni yari yarangije kubitunganya aduha kalibu ku meza, muri icyo gihe Kadogo yari yabaye umwami.

Twavuye ku meza maze mu gihe twicaye tuganira mfata umwanya maze ndavuga,

Njyewe-“Soso! Kado! Murabizi igihe kibaye kinini tuziranye bihagije, ibyo ngiye kubabwira Jane we arabizi”

Kadogo-“Boss! Nako Grand Fre! Urabe utagiye gusezerera uyu mu mushiki wanjye kuko…”

Soso-“Hhhhhhh!”

Njyewe-“Oya humura! Ahubwo nashakaga kubabwira ko ngiye kuba ngiye hanze, mu gihugu cy’ubushinwa!”

Kadogo-“Eeeeh! Ngo?”

Njyewe-“Nibyo rwose! Vuba aha ndagenda da!”

Kadogo-“Eeh! Ubu koko ugiye mu ndege? Yebaba wee!”

Njyewe-“Hhhhh! Nibyo Kado! Icyo nshaka kubabwira rero! Ndifuza ko mwakomeza kuba hafi ya Jane! Mukamufasha muri byose mbega ntazagire icyo abura kandi muhari”

Kadogo-“Yebaba wee! Ubu se koko uzagaruka ryari?”

Njyewe-“Ntabwo nzatinda, nzagaruka vuba kandi nzaza ndundi wundi ndetse nzaza nzanye na byinshi, wenda Imana n’ibishaka nzasanga umuryango waragutse, sibyo Cherie?”

Jane-“Hhhhhh! Yego Cheri! Nibyo rwose!”

Soso-“Uzagire urugendo rwiza kandi uzakomeze utuzirikane ntabwo tuzahwema kuzirikana ko watubereye ikiramiro ndetse tuzakomeza kugusabira umugisha ku Mana yo izi byose!”

Njyewe-“Urakoze cyane Soso!”

Nk’umuryango wanjye nari maze kubabwira inkuru yari imaze igihe inkirigita ku mutima maze turasenga tujya kuryama.

Noneho nafumbase Jane ndamwiharira mushyira mu gituza ijoro rirahinda ririnda ritandukana turi kumwe, icyayi mu gitondo yagiteguye neza ndetse amfungira ibipesu nerekeza ku kazi.

Kuri moto nagiye mvugana na James mubwira inkuru yuko Jane yemeye biramutangaza, yongera kunyibutsa ibyo yambwiye ariko abona nabaye ibamba nawe aremera.

Nagezeyo ntangira gukora ntikoresheje, morari yari yose numva neza ibyishimo byo gukora neza, nakubitiraho ko ngiye kuguruka bwa mbere mu mateka ngatwenga, nkiri aho nagiye kumva numva telephone irasonnye ndeba nimero impamagaye nsanga ntayo nzi, nkanda yes nshyira ku gutwi,

Njyewe-“Hello!”

Nahise numva ari ijwi ry’umukobwa,

We-“Hello! Muraho neza?”

Njyewe-“Muraho namwe? Muri bande tubafashe iki?”

We-“Byo ntabwo unzi ariko nitwa Samy nkorera company y’ubwubatsi yahano muri Kigali, naba nkubangamiye se?”

Njyewe-“Oya! Nta kibazo rwose urisanga! None mwifuzaga ko tubafasha iki?”

We-“Nari nsomye ku rutonde rwatangajwe uyu munsi rw’abazajya mu mahugurwa mu bushinwa mbona contact zawe ndavuga reka nkuvugishe tumenyane hakiri kare tuzabone uko tuzabana neza tugezeyo”

Njyewe-“En bon!”

We-“Nonese uri hehe ngo ninza kuva mu kazi duhure dusuhuzanye tunamenyane byiza?”

Njyewe-“Oooh! Ntabwo nzi neza niba ndaboneka ariko bibaye wansanga iwanjye ugasuhuza n’umuryango”

We-“Uuuh! Ufite umugore se? Nabonaga rwose uri umusore muto, maze nari ngiye…nako mbwira niba uboneka tuze kganira”

Njyewe-“Ndacyari mu kazi ninjya gutaha ndakubwira!”

We-“Thank you so much! Bye!”

Njyewe-“Bye!”

Nakuye telephone ku gutwi maze ntangira kwibaza iby’uwo mukobwa nkiri aho ngiye kubona mbona…………………………….

Ntuzacikwe na Episode itaha

14 Comments

 1. Dude

  29/09/2017 at 3:41 am

  Ntiwumva ibyiza Jane yisubiyeho ndetse na Eddy afata icyemezo cya kigabo. Uwo mukobwa se we aje ate ra? Eddy nizereko uzamwitondera atazakuyobya ugahemuka ndetse ugahemukira Jane ( kumuca inyuma). Thx Umuseke.

 2. lucky

  29/09/2017 at 5:21 am

  nikagufi pe

 3. chris

  29/09/2017 at 6:03 am

  Byiza cyane Jane aremeye!!!Umva SATAN W’UMUKOBWA ATEYEMO NGO KUKO BAZAJYANA NA Eddy we aribeshya cyane ntazi ko Eddy yihebeye Jane ariko urumva ko Jane atwite wooou!BrVO UMUSEKE MURATWUBAKA

 4. Umuhorakeye

  29/09/2017 at 6:31 am

  Eddy uramenye uramenye! Iyo nkumi ije itereta uyirinde ejo utazacyura ubusa ukababaza Jane wemeye icyemezo cyawe. Inkuru iracyari ndende tu.

 5. Abonzi Alice

  29/09/2017 at 6:40 am

  Very well. Jane iyo adatekereza kure nari kubona ko nta kigenda cye uretse amaguru gusa. Eddy itondere uwo mukobwa utabona ko ashyushye. Atazakubera nka Destine ubwo mwahuriraga mu mahugurwa I Butare kdi wibuke ko atinaho wamrnyaniye na Jane.winuke nukuntu Destine yakwikururagaho imbete ya Jane. Pay attention on that girl please. Ukubitire kabutindi kure utazakura umugayo mu mahanga.ibaze bigeze kuri Jane ni uguhita atekereza ko aribyo warwaniraga. Uzacunge neza ikizere akugiriye akemera ko ugenda.hari igihe ujya wemera ko abakobwa bagusanga muri chambre yawe.. Uramenye batazakugusha mu mutego
  Yoooo ubu se ntuzasangs Sarah na James barashyingiwe,cg banikote vuba ubanze ubutahe nabo ubafashe nizere ko Soso azakomeza imico ye myiza ntazashwane na Jane bapfa ubusa rwose. Bazabane as sisters

 6. Oliver

  29/09/2017 at 7:11 am

  Uwo mukobwa se utangiye kwitendeka kuri eddy bakiri inaha nibagera muri chine bizagenda bite?Eddy uvane aho byabindi byawe byo kwicisha bugufi,umwiceho hakiri kare cyangwa azakuzengereze

 7. Dede

  29/09/2017 at 8:13 am

  Woowww byiza cyane ko jane arebye kure akisubiraho,Eddy icyo gisasu cy’umukobwa??ntikizaguturikane.kwanza ntanimpamvu yo kubonana nawe nagende.

 8. Kiki

  29/09/2017 at 9:15 am

  eeeeeeeh! hatali hatali ubwo uwo mukobwa ntashaka kuku Dovina?nizereko ataribyo nako reka ndeke kumukekera wasanga wenda ari akana k’imico myiza kishakira ko mufatanya urugendo. Eddy ndakwisabira ko wazagenda uzirikanya aho usize Jana ukazaba intwari ukazagaruka usanga we na soso barateye imbere. murakoze umuseke.rw, writer we love you so much. nice job

 9. Fafa

  29/09/2017 at 9:21 am

  umuseke muranshiiiimisha, iyo ntarasoma mba numva ntacyo nakora. jana noneho yerekanye ko afite amaraso macye ya simoni. ako gakobwa gatangiye gushinga kuri eddy se kandi mwo kabyara mwe gateye gaturuka hehe? reka tubitege amaso

 10. Munajo

  29/09/2017 at 9:44 am

  Ahaaaa, iyo nkumi se ko itangiye kare ra. Eddy ugira intege nke ndakwihanije ntuzamwimenyereze yewe nundi uwo ari we wese. Zirikana Jane atazagirango nicyo washakiraga kugenda. Thanks umuseke.

 11. Marie Channy Mugabo

  29/09/2017 at 10:27 am

  ohhhhh,mbega byiza,Jane aratwite,nahumure azasigarana na Mama We,kandi Papa chanisse n’Imfura azamuba bugufi.ariko nkundako P.Chnisse ari Sérieux, kuko yibukije Eddy KO atagomba gukina,nokwitesha amahirwe.ATI:abagore nuko tubatunga haaaaaaaaa,aranyumije.courage Umwanditsi.

 12. Kate

  29/09/2017 at 2:27 pm

  Eddy itonde cyane uwo mukobwa afite imigambi itari myiza arashaka no kukwerekana iwabo.atazamera nka Dovine muri Nelson akubika urushyo kuri Eddy

 13. japhet

  29/09/2017 at 9:05 pm

  bandany my bro turabakund cn

 14. Gasongo

  06/10/2017 at 12:25 pm

  None uwo mukobwa yamena isosi mo inshishi?!!!! Birabe ibyuya ntibibe amaraso!!! Eddy we witondere uwo mukobwa atazakubera ikigusha wana ukishavuriza Jane!!!! Tkxs UMUSEKE Tkxs UMWANDITSI!!!

Ibitekerezo

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Amakuru

info@umuseke.rw
Phone: +250 788516551
Phone: +250 788772818

Kwamamaza

sales@umuseke.rw
+25 0788772818
+25 0785383188

Aho dukorera

Kigali - Rwanda
Gasabo - Remera
Sonatube
KG 1 Ave 49

Umuseke since 2011 - Copyright 2017

yeezy boost low a detailed look at the adidas yeezy 350 boost pirate black a kardashian unveils a new adidas yeezy boost 350 colorway adidas yeezy 350 boost moonrock did you enter our moonrock yeezy giveaway with stadium goods heres the winner kanye accuses critics of adidas yeezy 350 boost of being racist kanye west adidas yeezy boost 350 season 3 heres how you can buy the black yeezy boost 350 at finish line yeezy 350 boost beluga adidas yeezy 350 boost beluga heres the release date for the next adidas yeezy boost 750 another adidas yeezy boost 350 is releasing on november 14th yeezy boost 350 costume adidas yeezy 350 boost beluga rumored to drop in august adidas yeezy 350 boost white adidas yeezy 350 boost stripe 10 new adidas releases you can buy now instead of the yeezy 350 boost adidas yeezy boost 350 oxford tan official retailers list adidas yeezy boost 350 oxford tan official images adidas yeezy boost 350 moonrock