IGITEKEREZO: Kubyaza umusaruro gahunda ya “Guma mu rugo” - UMUSEKE
  • 28/03/2020 10:32 05

IGITEKEREZO: Kubyaza umusaruro gahunda ya “Guma mu rugo”

Igitekerezo cya HAKORIMANA Donatien/Umunjyanama (Consultant)

Mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya CoronaVirus (COVID-19); igihugu cyacu kimwe n’ibindi bihugu byo ku isi cyafashe ingamba kugira ngo hubahirizwe ihame ryo: “kwirinda biruta kwivuza”. Imwe muri izi ngamba ni ukuguma mu rugo kugira ngo umuntu atagira aho ahurira n’undi bakaba bakwanduzanya.

Waguma mu rugo ukiyungura ubumenyi

Kuva tariki ya 21 Werurwe 2020 saa tanu n’iminota mirongo itanu n’icyenda z’ijoro (23h59) hatangiye kubahirizwa ingamba zisumbuyeho,  nifuje gutanga umusanzu mu kugira inama abantu banyuranye bahamagariwe kuguma mu ngo cyangwa se mu macumbi yabo mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo.

Icya mbere buri wese muri twe agomba kwikuramo imitekerereze igira iti “Leta yambujije gukora iki cyangwa se kiriya”! Kuguma kuri iki kigero cyo kuvuga ngo “nabujijwe…” ntabwo bifasha na gato. Umuntu aba agomba kugera kure y’ibi biba byatangajwe, akibaza ati: “kuki habayeho kubuzwa iki cyangwa se kiriya”?

Nyiri ukwibaza iki kibazo ashobora kubona ibisubizo byinshi. Ibyo twavuga byose ntabwo bikuraho ukuri: u Rwanda kimwe n’isi dutuyemo byugarijwe n’icyorezo cya Coronovirus (COVID-19). Ingamba ziriho zo guhangana n’iki cyorezo buri wese muri twe ahamagariwe kuzibyaza umusaruro mu buryo bumwe cyangwa se ubundi kugira ngo aho guhitanwa n’icyorezo cya Coronovirus (COVID-19) cyangwa se ingaruka zacyo buri wese muri twe abe yagitsinda rimwe rizima.

Ibihe by’amage rero ntabwo ari akanya ko kuryama, kwiyicarira, kurira ubutaruhuka, … Ahubwo ni ibihe byo gukora cyane ku bundi buryo kuko “udakoranye inzara atayikira”! Imikorere ishoboka muri ibi bihe hafi buri wese ari iwe igomba gushingira mu kubyaza umusaruro ibimureba. Bimwe muri ibi bikorwa ni:

1. Kwandika amateka bwite y’umuntu ndetse n’izindi nkuru z’ingenzi zo mu buzima bwite bw’umuntu: Igihe nk’iki ni cyiza cyane ku muntu ushaka guhuriza hamwe amateka ye. Ibintu nk’ibi birafasha cyane kuko bituma umuntu amenya aho yavuye bityo bikamuha n’icyerekezo cy’aho yakwerekeza ubuzima bwe.

Aya mateka ya muntu ni yo mwarimu mukuru, ibyo amateka-bwite yigisha umuntu biba bifite agaciro gahebuje. Guhuriza hamwe aya mateka ni iby’igiciro kandi birafasha cyane. Mu gihe nk’iki rero, ni byiza ko tukibyaza umusaruro tunoza inkuru nk’izi.

2. Kwihugura: muri iki gihe, hakoreshejwe uburyo bunyuranye, umuntu ashobora kwihugura asoma ibitabo n’ibinyamakuru, akora ubushakashatsi kuri internet, asubira mu masomo yize, … Ibi bintu birakenewe kuko kwiga ari uguhozaho. Mu bumenyi, umuntu agomba guhora aharanira kujya mbere. Ibyo kuvuga ngo ibi n’ibi narabyize, ndabizi,… ntabwo bihagije; kwihugura ni uguhozaho! Amahugurwa umuntu akoze ku giti cye, akoresheje uburyo bumuri hafi, aba ari igihe cy’ingirakamaro ku muntu ku giti cye, ku be no mu kazi ke ka buri munsi.

3. Gukora imirimo y’amaboko: Igihe umuntu afite ubusitani, ni byiza kugira icyo akoramo; umuntu ashobora gukora isuku aho atuye, gutunganya intebe,…Iyi mirimo y’amaboko na yo ifasha umuntu kuruhuka no gutuza muri we akibagirwa ibyo gukomeza kwihugiraho no kwitekerezaho cyane.

4. Gukora siporo umuntu ku giti cye: Mu cyumba umuntu arimo ashobora gukora siporo asimbuka, pompage, kuzengurutsa amaboko,… Ibi na byo birafasha cyane.

Kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza mu bihe nk’iki, ni byiza gukorera buri kintu kuri gahunda. Umuntu akamenya ngo mu gitondo, kuva isaha iyi, ndakora ikintu runaka,  ku yindi saha nkore iki cyangwa se kiriya. Ikigoroba, nkurikizeho gahunda iyi n’iyi. Igihe cyo kuryama ntikigomba kurenza amasaha umunani. Abajya mu bihe nk’ibi bakiryamira gusa, ntibagire gahunda ihamye bagenderaho yo guhangana n’ibihe, ibihe nk’ibi birushaho kubagiraho ingaruka zitari nziza.

HAKORIMANA Donatien

Consultant (Umujyanama)

2 Ni byo bitekerezo bimaze gutangwa

  • Inama uduhaye ni nziza cyane.Kwiryamira gusa cyangwa ukareba TV gusa,ntabwo ari byiza.Koresha igihe cyawe ukora utuntu mu rugo,usoma ibitabo,ukora sport,etc…Icyo nongeraho nk’umukristu,ni ugusoma bible cyangwa ukajya ku rubuga https://www.jw.org/rw/,ugasoma byinshi ku byerekeye Iyobokamana.Rwose iki ni igihe kiza cyo gushaka Imana.Kubera ko hari byinshi Imana idusaba kandi benshi batazi.Urugero,benshi ntibazi cyangwa ntibashaka kwemera ko Imana yashyizeho Umunsi w’Imperuka,ubwo izahindura ibintu.Ikarokora abayumvira,bamwe bakajya mu Ijuru,abandi bagasigara mu isi izahinduka paradizo.Soma Imigani igice cya 2,imirongo ya 21 na 22.Wipfushe ubusa igihe ufite.

  • Hakorimana, uti consultant!!!! Mpise seka nyuma yo gusoma inkuru.

Subiza

Your email address will not be published. Required fields are marked *