Muzasengere mu rugo ariko ntimuzibagirwe gutura-Pasiteri wo mu Badivantisiti - UMUSEKE
 • 05/06/2020 9:12 22

Muzasengere mu rugo ariko ntimuzibagirwe gutura-Pasiteri wo mu Badivantisiti

Umuyobozi w’Intara ya Gitarama mu itorero ry’Abadivantisiti w’Umunsi wa Karindwi Pasiteri Jean Franҫois Habyarimana  yasohoye itangazo ryibutsa abayoboye b’idini kuzakurikiza gahunda yo gusengera mu ngo zabo ariko bakibuka gutura. Ngo ibyera by’Uwiteka bazabimuhe, ndetse ababishoboye bakoreshe compte( account) ya banki ariko bimugere ho.

Yabibukije ko ‘guha Uwiteka ibyera bye ari inshingano’

Ingingo ya mbere itangira yibutsa abayoboke ba ririya dini kuzakurikiza inama bahabwa n’inzego za Leta, bakita ku isuku, gusengera abatuye isi muri rusange n’abamaze kugerwaho na coronavirus by’umwihariko kandi bagahindukirira Imana bakareka Satani.

Ingingo ya gatanu igira iti: “ Ku isabato buri muryango uzateranira mu rugo kandi gahunda zose nk’uko zikorwa ku munsi w’isabato zizakurikizwe( Ishuri ry’isabato, indirimbo, gutanga icyacumi n’amaturo.) Buri muryango ni itorero. Ayo maraporo azashyikirizwe abayobozi b’igihande nabo bayashyikirize umubitsi. Abatabona uko bahura n’umubitsi ariko bakabona uburyo bagera kuri banki turabaha nomero za konti mwashyiraho Ibyera by’uwiteka. Mwakoresha n’ubundi buryo bw’ikoranabuhanga.”

Abajijwe icyo ‘Ibyera by’Uwiteka’ bivuze, Pasiteri Habyarimana ati: “ Birumvikana ko ari amafaranga.”

 

Ibaruwa ya Pasiteri ku Bakirisitu

Jean Pierre NIZEYIMANA

UMUSEKE.RW

35 Ni byo bitekerezo bimaze gutangwa

 • Umuseke mwaziy’igihe tu. Hhahahhahhahhahahahah
  Pasteur we n’iyo mwaguma iwanyu umwaka wose ariko amaturo ye ajye ayaboner’igihe. Mbeg’Imana ikund’amafaranga y’abarwayi, mbeg’Imana ishaka kurya ibyera byayo kandi ababitanga akazi karahagaze, mbeg’Imana ishaka amafanga yanduye virusi!!!! Cyakora iyi mana izandurira kuri ATM igiye kubikuza kuko abantu benshi bayikoresha kandi muribo hazaba harimo abafite COVID-19. Akabi gasekwa nk’akeza pe. Umugani wa Byumvuhore mu ndirimbo ye Abapariroma, ikibi kizakomeza kugeza ryari koko? Imana yakoz’akantu ubu bwangizi bugashira kw’isi yayo cyangwa ikayisenya ko tuzayifasha kubak’indi izir’uburyarya n’ubucakura?

  • Hhhhhhhhh ntawakwiye guseka mu bihe turimo.ariko na none ngo akabi gasekwa nk’akeza

   • Ni ibyera by’Uwiteka si ibya Pastor. mugihe wandika ujye ubanzza wiyegereze Imana

   • Nubwo biyita ngo ni Abakozi b’Imana,Abaroma 16:18 havuga ko ari “abakozi b’inda zabo,bakoresheje akarimi keza”.Kuki batigana abigishwa ba Yesu birirwaga babwiriza mu nzira,mu masoko no mu ngo z’abantu kandi ku buntu,bakabifatanya n’akazi gasanzwe?Urugero, nkuko Ibyakozwe 20:33 havuga,nta na rimwe Pawulo yariye amafaranga y’abantu,ahubwo “yakoreshaga amaboko ye,akitunga,abifatanyije n’umurimo wo kubwiriza”.Iyo wahaga amafaranga abigishwa ba Yesu, barakubwiraga ngo “Uragapfana n’ayo mafaranga yawe” nkuko Ibyakozwe 8:18-20 havuga.
    Pastors ntibakabashuke ko ari abakozi b’Imana.Mujye mubahunga.Biriya bababwira ngo birukana Inyatsi n’Umwaku,ni imitwe baba bateka.

  • Aka ni akumiro!!! Kuki iteka Pastors bagusha ku Ifaranga??? Namwe munyumvire.Ngo amafaranga baha Pastors ni “Ibyera by’Uwiteka”!!! Ariko Abadive barakabije gukunda amafaranga.Uzi ko batanga na Receipts (Recus)!!! Bakristu bavandimwe,tuge twiga Bible neza,kugirango abanyamadini batatubeshya.Hari amategeko menshi yo mu Isezerano rya kera atareba Abakristu.Urugero,mu Isezerano rya kera,Abayahudi basabwaga “Gukebwa”,ndetse Imana ibabwira ko utazakebwa bazamwica.Ariko mu Isezerano Rishya,havuga ko Gukebwa atari ngombwa.Ngo gukebwa ni ku mutima.Nubwo Isezerano rya kera ryasabaga Abayahudi guha Icyacumi ubwoko bw’Abalewi kubera ko batagiraga amasambu (Kubara 18:24),Yesu aje ku isi yasabye Abakristu nyakuri “gukorera Imana badasaba amafaranga”.Byisomere muli Matayo 10:8.Tukigana Abigishwa be bose bajyaga mu nzira bakabwiriza ku buntu,bakabifatanya n’akazi gasanzwe.Soma urugero rwa Pawulo muli Ibyakozwe 20:33.Bible itubuza “kuremerera” abakristu bagenzi bacu,ahubwo tugakora tukitunga nkuko 2 Abatesaloniki 3:8 havuga.Abarya amafaranga y’abayoboke babo biyita “abakozi b’Imana”,Bible ibita “Abakozi b’inda zabo”.Bisome muli Abaroma 16:18.Amadini yose arya amafaranga y’abayoboke bayo,ntabwo Imana iyemera.

  • Wowe wiyise rutura rwose jyenda ntugakinishe iryo zina”Imana”izina ry umuremyi yabwiye abakurambere,kandi bo bamumenyi tutaranavuka bavuzeko aguha ntimugura rero abo b ubu bihaye ubushukanyi bazashake izina bita uwo basenga kuko Atari Imana, rero nawe ntaho mwaba mutandukaniye kereka ahubwo iyo uvuga uti basenga ikigirwamana cy amafaranga ariko kwihandagaza ukavuga Imana muri ayo mabi yabo nawe ni uko utayizi,ko wumva ari abakristo kuki utavuga ko basenga kristo cg Yesu w amafaranga?wari wumva na rimwe BENIMANA (abakurambere)bavuga ibyo by ubutunzi koko?ko ahubwo bavugaga ko Imana ari urukundo kandi yabahaye byose bati iraduha ntitugura twagura yaduhenda kuko ntacyo twabona tuyiha dore ko ibyo dufite byose ari ibyayo.

   Kuva ubu rero mutangire muvuge Yesu w amafaranga apana gukinisha izina ry Imana kandi abarikoresheje abo yaryibwiriye batarigeze na rimwe baryubahuka batyo, habaho Imana hakanabaho n ibigirwamana, Imana si izina rusange ni izina bwite bisobanuyeko nyiraryo atarisangira n ikindi cg undi kuko iryo zina si izina buzina ahubwo ni izina kamere ariho hava ijambo “Ubumana”niyo kamere y Imana, wariwumva se abo bavuga izina Yesu bajya bavugako afite”ubuyesu”?kuko nyine iryo ni izina buzina ndetse n abantu benshi bararyitwa kandi usanga nabarivuga iyo bageze kuvuga kuri kamere ye usanga batira kamere y Imana bati Yesu afite ubumana ukibaza uti niba bavuga ko iryo zina Ari ryo rikiza koko kuki iyo bamuvuga bajya gutira mu kamere y Imana bakiyimwitirira?

   Ukuri rero ni uko kamere y Imana ariyo ikiza hadakiza izina buzina kandi Imana si izina buzina ni izina rikomoka kuri kamere y Imana,ntushobora rero kuvuga ngo Imana y amafaranga kuko ibyo ntibibaho icyo gihe ahubwo icyo basenga cyaba kitwa faranga kikaba gifite kamere y”ubufaranga” kuko Imana yo ikomoka mu BUMANA.

   Niyo mpamvu nusenga mu izina ry Imana izakumva kandi niwirukana imyuka mibi no izina ry Imana iyo myuka izagenda upfa kuba wizeye gusa naho iby amadini yazanye ngo izina Yesu niryo rikiza barabeshya cyane kuko Imana yaduhaye indimi zitandukanye bityo ururimi rwose uzayihamagaramo izakumva kuko niyo yaruguhaye rero umukoroni wakubeshye ko utazasubizwa keretse gusa nuhamagara mu rurimi rwe ngo “Yesu” yaragushutse cyane ndetse bene wabo bamwe bitwa Yesu rero nuhamagara aribo uhamagaye sha ntakizakoreka ariko nuhamagara izina Yesu ukarihamagara nk irindi zina ry Imana rwose Imana izakumva igutabare.

   • Jye ndabona nta kibazo kirimo kuba asaba abakristu gukomeza gutanga amaturo.

    Si ndi umudeventisti, ariko Nina itorero ryabo rifite nk’umukozi ukora isuku Ku rusengero kandi akaba ahembwa cg hari umuriro (electricity), cyangwa hari nk’ahakenewe gusanwa (birumvikana ingero ni nyinshi), kuba abakristo batacyemerewe guterana Ku isabato bizakuraho ko ayo mafaranga akenewe?

    Ubwo se abari kunenga ibyo uwo mupasteri yandikiye abayoboke b’idini (ndaviga abafite akarimi kihuse mu gusebanya), ibi bidasanzwe nibishira muzajya kubakorera isuku, musane ibizaba byangiritse, muhembe abakozi ibirarane,…?

    Ariko ntagitangaje kirimo: abanyabugugu babona umuntu wese wasabye amafaranga ngo umurimo w’Imana ukorwe, umutima ukabarya kandi ataribo bari buyatange. Izo ni impuhwe nk’iza bihehe.

    Ubuse ibigo byabaye bihagaritse service ntabwo bizatanga umusoro wa RRA?

    Iyo ari iby’isi ntimuvuga, ariko Ku murimo w’Imana, amagambo akaba menshi.

    • Hari abasenga Frw tu . Hari n’abagowe bahakirizwa

  • Twe buriya buryo tumaze imyaka n’imyaka tubukoresha. Ku muntu utazabona umwanya, cyangwa wifuza kuyatanga mu ibanga ukuntu, dusanzwe tuyanyuza Mobile money, I&M Bank, BK na Equity.
   Icyiza cyo gutanga bene ariya mafranga nuko atangwa ku bushake, wishimye, utayatanze nta muntu n’umwe uyamwishyuza, nta n’urutonde rubaho rw’abayatanga cyangwa abatayatanga.
   Abayatanga cyane cyane muri iki gihe bishimye banezerewe hirya no hino mu matorero atandukanye mbifurije imigisha itagira uko ingana.

  • Harya ngo Abanyamadini baba bakorera Imana?Uzi ko badatinya no guca amafaranga bene wabo w’umuntu wapfuye kugirango basengere umurambo??? Yesu yavuze ko umuntu wese ukunda ibyisi Atari umukristu.Abadive bo mubareke ni ba Gafaranga.Uziko batanga na Resi!!!

 • Ibi biragayitse, ni ubuyobozi bubi kbs.

  • Akenshi burya usanga abibwirako bazi Biblia ataribo bayizi, ahubwo abavugwako batayizi burya uzagenzure baba bayizi. Uretse ko abayizi Ari mbarwa. Naho Pasteur kwibutsa abantu ko gahunda zaberaga kurusengero zizakorerea murugo Kandi ntagihindutse mubyakorerwaga kurusengero ibyo sigikuba(amaturo?)nayo yatangwa.

 • Uyu mu Pasteur Habyarimana Jean Francois rwose nta kibi yavuze na gito kuko nta tegeko cg agahato yakoresheje. gutura bihora ari ubushake n’ubu bitazampuye impaka uzumva yabikora azabikora. Hari n’abajya batanga amaturo muri anonymity. Ahubwo uwashaka icyo ajora mu byavuzwe byose burya ntiyakibura, njye naho ntatura nakubaha uzabikora ku bushake bwe. kandi burya ituro rikomeye ni umutaua bisanzwe bizwi. ikindi byari kuba bibi iyo aba yabivuze byonyine. usomye neza urwandiko urabona ko rwose yavuze ingingo nyinshi zifite akamaro, kiriya rero cy’amaturo na kimwe mu icumi kiri muri gahunda zisanzwe. rapport asaba ni ukugirango hirindwe ubusuma bwabamo. byose bizabe byanditse bikorwe mu mucyo. ahubwo bravo à ce Pasteur wakomeje umurimo we anakangurira abantu ingingo nziza zikenewe muri iyi minsi. Natwe mwakoze kutumenyesha umuseke.com.

 • Abo pasteur yandikiye basanzwe bazi gshunda.Uretse uyu munyamakuru abandi batunguwe ni abo bitareba.

  • Ntabwo batura Pasteur batura Imana
   Kuwaba yagize ikibazo wese namwibutsa ko isi nibiyuzuye ari iby’Uwiteka kandi kubazi icyo ituro risobanuye ntakibazo babigiraho
   Uwiteka abashishe ubyumva muburyo bwo gukerensa kwisubiraho

 • None se ikosa ririhe? Bakurikize gahunda zose z’itorero nibyo yabasabye.Gutanga amaturo ntakibi kirimo rwose.

 • Ibisambo biragwira tu.Aba ikibababaje nikofi yabo. Mbega urugengero we? Bavane amaboko mu makoti bige guhinga kimwe n’abandi niba bumvako bazatungwa nimitsi yabandi ubuziraherezo babyibagirwe.

 • Ariko rwose aho bireba bazi kandi bemera ibyo yababwiye. Kandi gutura amaturo ni umugabane wo kuramya Imana yabo. Kandi kubyo Imana yabahaye nibyo bayigarurira ho.

  Rero pastor ntakosa na rito afite, kuko nk’uko gusenga bitazabera kurusengero, na gahunda zindi zo muri uwo munsi n’ubindi basanzwe bamenyereye si ikibazo kuba pastor yatanze umurongo zigomba gukorwamo.

 • Ibyo Pasteur avuga nibyo kandi birumvikana ku bamenyereye gahunda y’itorero ntabwo tugomba gukora aruko turi mu rusengero gusa, uyu munyamakuru n’abandi ba kazitereyemo ntabwo bazatubuza gukorera Imana. Pasteur komeza umurimo abo wabwiraga turakumva.

 • Mu nyandiko ye yitwa Allégorie de la caverne cyangwa Allegory of the cave, Plato avugamo umuntu wahoranye n’abandi mu mwobo aziritse ndetse ntan’urumuri abona. Yaje kurekurwa, ajya hanze, araziturwa ndetse anabon’ukuntu abanda bafite ubwigenge, we bimwanga munda abona ubuvumo yabagamo aribwo bumukwiriye kandi anabyishimiye. Yisubiriyemo ubundi iby’urumuri n’ubwigenge abona ari ukumuhohotera. Aba bakirisitu nabo ndumva barambaraye ku mu pasitoro wabo, ariko nta logique bashyiramo byibuze ngo bumveko igihe nk’iki atari icyo kwaka amafaranga. Kubera ubwoba bashyizwemo n’amadini yabo, bumva badatanze ayo mafaranga Imana yarara ibakubis’inkuba cyangwa se batazongera kwitw’abakristu. Ese ko Yesu yaje azanwe na mission imwe ariyo kubohora imbohe no kuruhura abaremerewe, mwe mwaramumenye? Igitutu n’iterabwoba amadini adushyiraho ngo nitubah’amafaranga, ntidushyingiranwe n’abo dukunda, twange abavandimwe ngo ni uko batadusanze mu matorero dusengeramo, twice abo tutemer’Imana kimwe, gutegekwa kwiyicish’inzara n’ubukene kandi ababidutegeka bijuse baranagashize, ubwo murumva tutakiremerewe? Umuzigo twatuwe na Yesu ni uwuhe ko tugihetse amabuye ku mugongo? Umugani wa Rutura kuki abantu batajijuka?

 • Ababwirwa bariyumva kandi gutanga kwabo
  ntikubahombya ahubwo ni igihe cyo gutanga ituro ryiyongeye mugufasha abahuye n’ibibazo bya Cornavirus

 • mbabajwe n’uyu munyamakuru usebya itorero kndi atari byiza pe… nkubu mu bintu byose byavuzwe ukareba na Title nibyo wari ugendereye???. nkurikije uko yavuze, yashatse kwerekana ko gahunda z’itorero zikomeza nubwo bitoroshye ark rwose gusebya itorero ndakugaye pe.. nsomye inkuru ngo ndebe ko aribyo koko ark nsanze Title irasesereza cyane. ikindi n’ibyera bw’Uwiteka. ntiyavuze ko bijya kuri Conte ye mujye mwitonda kuko Itorero ry’badiventist riyobowe mu buryo bwiza ndetse muri Gahunda. so ibikorwa byose biba biri kuri Gahunda. wanditse nabi ndababaye kndi wumve ko mbabaye cyane nubwo ntacyo byakumarira.. inkuru yawe ahantu hose numvise isomwa ariko sinamenya neza, nkumva Pastor yakosheje aiko nsomye ibaruwa byose ndabyibonera. wigaye urakoze….

 • Tanga ibitekerezo birababaje kuba umupasteur muzima akora amanyanga nkayo kugira ngo arye abayobokwbe!

 • wa munyamakuru we wanditse iyi nkuru wihuse cyane.wakabanje kubanza kugira amatsiko ya gahunda y’itorero ngo iteye ite ??? twe tuzi neza kuramya ku munsi w’Isabato bidakwiye guhagarara kd hari ibigize umugabane wo kuramya,no kugarura icyacumi n’amaturo birimo,sinzi impamvu aricyo wibanzeho kd itanagazo rigaragaza n’ibindi bikorwa bizakorwa. nakumenyeshaga ko compte pastor yavuze atari iyiwe,niy’itorero. itorero ryacu rigira gahunfa kd amafaranga atangwa agira aho yandikwa agatangirwa ama Raport kuburyo busobanutse kd bunyuze abahamagawe.

 • Erega satani agira inzira nyinshi!, Iyi nkuru imyandikire yayo yagusha benshi p!
  Dukwiye kuba maso bavandi!

 • Unva bavandimwe mbasabe mwunve ibintu uko biri
  Amaturo ya badivantistite si aya pasteri na konte si iya pasiteri niyitorero muri rusange Kandi ni ibyera byuwiteka bigenewe gukora umurimo wimana bityo paster ni ishingano ze kwibutsa , kumenyesha abizera nkunko bisazwe bigenda muri buri gahunda y’isabato Kandi mbibutse mbere yo kuvuga munjye mubanza mutekereze neza icyo mugiye kuvuga nubumenyi mufite kutyo mugiye kuvugaho . mugire amahoro yimana nabatarayimenya byukuri mbifurije kuyimenya

 • Twe buriya buryo tumaze imyaka n’imyaka tubukoresha. Ku muntu utazabona umwanya, cyangwa wifuza kuyatanga mu ibanga ukuntu, dusanzwe tuyanyuza Mobile money, I&M Bank, BK na Equity.
  Icyiza cyo gutanga bene ariya mafranga nuko atangwa ku bushake, wishimye, utayatanze nta muntu n’umwe uyamwishyuza, nta n’urutonde rubaho rw’abayatanga cyangwa abatayatanga.
  Abayatanga cyane cyane muri iki gihe bishimye banezerewe hirya no hino mu matorero atandukanye mbifurije imigisha itagira uko ingana.

 • Arko ndumva ntacyo bitwaye erega uretse no mu madini no mumanki amafaranga barayategereje kdi burya ahari abantu ifaranga naryo rirakenerwa nonese ubwo natayaka azahembwa niki ikibabaje abatanga ayo mafaranga ubu bariturije bari kuyohereza bucece abatayatanga nabo kuri media barakamejeje ngo ibintu byacitse.

 • Abapasitoro ahubwo mureke abayabaha bayabahe kuko nabandi bari kuyasaba kuko na rayon sport nabonye Sadate ari kwaka nibura igiceri 100RWF.kdi abayoboke bayo ndabizi barayatanga ubwo rero ngo pastor aruce arumire cg abe aciye inka amabere ngo nuko avuze amaturo kdi ubu uyu munyamakuru wanditse iyi nkuru wasanga aba muri fanclub akaba ari gutanga ibitekerezo ngo imisanzu iri gutinda gukusanywa kdi yahindukira ati pastor ari kwaka amaturo hhhhhhhh

 • Yewe, Abapasiteri b’ikigihe we !!!! Ntabwo narinziko Umiteka (Imana) agira Konti muri Banki !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Yewe, Abapasiteri b’ikigihe we !!!! Ntabwo narinziko Uwiteka (Imana) agira Konti muri Banki !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Erega muri Bibiliya haranditse ngo muzabamenyera ku mbuto bera. Ese koko iki ni igihe cyo gusaba Amafaranga no gushaka indi mirongo amaturo anyuzwamo. Leta yo Mubyeyi wa bose ihangayikishijwe kandi ihanganye no kurandura icyorezo, uko abantu bagomba kubaho muri iyi minsi iravuga ngo imisoro niyoroshywe, Amabanki arebe uko yoroshya inyungu ku nguzanyo nibiba ngombwa n’ibihano bihagararare Abandi bagakomeza gukwedura inda zabo bitwaje Imana. Muminsi iri mbere iki cyorezo nikirangira muraza kubona Abapasiteri bihara ko basenze Imana ikabahishurira ko igiye kugihagarika ngo none nimutange ituro ry’ishimwe, ko ntawasenze ngo yerekwe ko kigiye kuza mu Rwanda ?? Erega mushaka mwakwemera ko muri ABACURUZI mugatanga imisoro nk’Abandi naho Ubundi iyo Mana mwirirwa mubeshyera izabakubita urushyi kuri wa munsi.

 • hhhhh muduhe numero ya “konti y’Imana” dushyireho cash ibya coronavirusi tuzaba tubireba nyuma!!!! Amadini yaraturangije bantu b’Imana !

 • Ariko ayo madini muba mujya kuyashakamo iki? ko bambura ababijyaniye? Abo bose ni abakozi binda nini zabo. Ubwo ntimwuva objectif baba bafite ni cash ntakindi. Ubundi bakabikamo abantu ubwoba ngo nimutabikora Imana izabahana. Iyo si Imana Rurema ni imana yinda zabo.

 • Nigitangaza!abantu bavuga babanze batekereze neza about pasteur yabwiye babyumvise wowe wacecetsee?barwaye corona yumunwa

Subiza

Your email address will not be published. Required fields are marked *